N A S Z E  D A N E

  

forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
siedziba:
ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia
NIP
586-226-96-88
REGON:
221252029
rachunek bieżący:
citi handlowy
57 1030 0019 0109 8530 0034 8297
podstawa prawna:
podmiot zarejestrowany przez Sad Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział  KRS pod numerem 0000388525
certyfikat księgowy:
Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 18233/00 Dz.Urz. MF nr 2000.12.73