Usługi księgowe

Kompleksowy zakres usług księgowych, jakie proponujemy obejmuje bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, reprezentowanie naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, sporządzanie raportów miesięcznych z wykonanych zadań oraz doradztwo księgowo-prawne. Zespół naszego biura rachunkowego tworzą wybitni księgowi z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm, którzy posiadają licencję Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość i rzetelność naszych usług księgowych.

W ramach kompleksowej obslugi księgowej zapewniamy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

- opracowanie polityki rachunkowości firmy,
- sporządzanie zakładowego planu kont,
- ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
- sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
- opracowywanie sprawozdań do GUS oraz NBP,
- kompletowanie dokumentów do audytów i kontroli podatkowych,
- sporządzanie kompleksowych raportów i analiz dla Zarządu.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

- bieżąca ewidencja sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT,
- miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
- sporządzanie rocznych rozliczeń finansowych,
- składanie deklaracji i rozliczeń rocznych do Urzędu Skarbowego.

Usługi dodatkowe:

- reprezentacja przed Urzędem Skarbowym,
- sporządzanie raportów miesięcznych z podsumowaniem wykonanych działań,
- przygotowywanie raportów w językach obcych na życzenie,
- wyprowadzanie zaległości podatkowych,
- doradztwo księgowo-prawne,
- bieżąca weryfikacja poprawności dokumentów księgowych.