Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.
Jako dostawca najwyższej jakości usług z obszaru kadr i płac dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z przepisami i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności. Ta wiedza jest dostępna dla Państwa w ramach usługi i nie trzeba jej zdobywać oraz stale aktualizować szkoląc własny personel.
Dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy firmy zarówno z krajowym, jak i z zagranicznym kapitałem, oferując także obsługę w języku angielskim.

Oferta outsourcingu kadr i płac taxout obejmuje m.in.:

Obsługa kadrowa:

- zatrudnianie i zgłaszanie pracowników,
- prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
- kompletna administracja kadrowa
- sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
- przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
- przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie przelewów wynagrodzeń

Obsługa płacowa:

- naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej),
- tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
- tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎informacji i deklaracji podatkowych,
- przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.