Obsługa spółek

Specjalizujemy się w profesjonalnej rejestracji spółek na terenie Polski. Gwarantujemy szybkość i niezawodność działania oraz kompleksową pomoc przy wypełnianiu formalności.
Zapewniamy rejestrację dowolnej spółki w krótkim terminie oraz minimum formalności potrzebnych do rozpoczęcia procesu rejestracji. Doradzamy wybór najkorzystniejszej formy działalności, biorąc pod uwagę branżę oraz strategiczne cele biznesowe naszych klientów.
Zgłaszamy do KRS wszelkie aktualizacje i zmiany danych dokonane w spółce, dopełniając terminowo niezbędnych formalności w imieniu naszych klientów oraz gwarantujemy skuteczne i profesjonalne przeprowadzenie procedury likwidacji spółek kapitałowych i osobowych.

Zakres naszych usług obejmuje:

- zmiana Członków Zarządu,
- zmiana nazwy spółki,
- zmiana adresu siedziby spółki,
- zmiana siedziby spółki,
- zmiany Udziałowców
- ustanowienie Prokurenta,
- sprzedaż udziałów spółki,
- składanie sprawozdań finansowych
- zmiany umowy spółki,
- przeprowadzanie walnych zgromadzeń
- zmiana przedmiotu działalności PKD.
- likwidacje spółek
- odkup niechcianych spółek